Torjus Berglid

Designer

Torjus er designer i TRY Dig. Etter åtte år som fotograf så han sitt snitt til å tre tilbake til skolebenken da pandemien satte inn, og er nå hos oss for å fullføre siste del av sine studier på Stockholm-skolen Hyper Island.

Han er engasjert og lærevillig, har en sterk estetisk sans, og ifølge moren hans er han snill og grei. Han er spesielt interessert i møtet mellom etikk og digitalt design, og hvordan vi som designere kan balansere ansvaret vi har ovenfor brukere, såvel som kunder.