Thomas Refvik

Forretningsutvikler og strategisk rådgiver

Thomas Refvik er forretningsutvikler og strategisk rådgiver i TRY Dig og har en bred tverrfaglig bakgrunn innen teknologi, markedsføring og salg. Han har lang erfaring fra produktledelse i netthandel og har de siste 10 årene jobbet med å lede produkt- og tjenesteutvikling i en rekke startups.


Thomas har alltid vært drevet av å finne de gode mulighetene som oppstår der ulike felt krysser med ny og kommende teknologi.

- Ekspertisen blir smalere og dypere, og det er selskapene som klarer å bryte ned siloer og drive utvikling på tvers av fagområder som vil komme seirende ut.

— Thomas Refvik