Stian Engrønningen

Senior UX-designer

Stian er senior UX-designer i TRY Dig og har mange års erfaring med designprosesser, design av digitale tjenester og merkevareidentitet. De siste fem årene har Stian jobber som UX-designer i Forsvaret, og han har dedikert sin tid og engasjement til å skape god brukeropplevelse og brukernære digitale tjenester.  

 

Behov, trender og teknologi endres i et raskt tempo. Dette har vi særlig sett de siste årene da etterspørselen for nye verktøy og løsninger har vært enorm. Vi har måtte ta digital steg mye fortere enn vi før har gjort.

 

Stian synes det er spennende å følge den teknologiske utviklingen, se muligheter og ikke minst tørre å gjøre feil, lære av det og forsøke på nytt.

- Magi oppstår i skjæringspunktet mellom nysgjerrighet og galskap

— Stian Engrønningen