Petter Austrheim

Rådgiver

Petter Austrheim er rådgiver i TRY Dig. Han motiveres av arbeid som setter kunden i fokus og finne løsninger som lar bedrifter kommunisere med kunder i rett kanal til rett tid.


Petter har over 10 års arbeidserfaring med CRM innen mediebransjen – både på et operasjonelt og strategisk nivå. Tidligere arbeidsgivere er Dagens Næringsliv, Canal Digital og sist Allente. Der jobbet Petter som Nordic Campaign Manager hvor han blant annet hadde ansvaret for å drive organisasjonen til å jobbe smartere ved bruk av forretningsinnsikt og utfordret grensesnittene i dialogverktøyet. Petter har også erfaring fra arbeidet med de ulike fasene av kundereisen, kundekommunikasjon, samt ulike 1:1 systemer.


Hans mening er at gjennom operativ og strategisk erfaring, så blir en mer bevist rundt de hjørnesteiner som må foreligge for å lykkes med personaliserte kundeopplevelser.

- Det er essensielt å faktisk forstå og ikke bare anta kundens behov.

— Petter Austrheim