Marte Fredriksen

UI-designer

Marte Fredriksen er UI-designer i TRY Dig. Hun har god kompetanse innen webdesign, grafisk design og digitale løsninger. Marte er opptatt av god komposisjon, universell utforming og brukerorienterte- og innovative løsninger. Hun har evnen til å utarbeide kreative- og visuelle løsninger ut ifra forskjellige briefer.


Tidligere har hun jobbet i Semway Norge som Digital designer hvor hun har utarbeidet digitale profiler, nettsidedesign for en rekke ulike bedrifter, samt laget bannere, animasjonsfilmer, annonser og illustrasjoner.

- Jeg er opptatt av at design skal ha et konsistent og helhetlig uttrykk, samt være funksjonelt.

— Marte Fredriksen