Asbjørn Lysne Voje

Senior UX-designer

Asbjørn er senior UX-designer i TRY Dig og jobber med å utvikle idéer til konsepter og prototyper som kan valideres mot brukere. Han har bred erfaring med å lede UX-prosesser og designdrevet utvikling av digitale tjenester.

 

Før han startet i TRY Dig ledet han et UX-byrå som hjalp nyopprettede tech-startups med brukerinnsikt, konsept og design. Senere har han jobbet med selskaper som UDI, Get, Redningsselskapet og Oslo Pensjonsforsikring.