Arinbjørn Kuld

UX-designer

Arinbjørn er UX-designer i TRY Dig. Han har tidligere jobbet i reklame- og designbyråer i Stryn, Trondheim og Oslo.


Før han startet i TRY har han jobbet med fasilitering av designprosesser, design av digitale tjenester og med utvikling av merkevarer NTNU, HUNT, Trondheimsolistene og Sparebanken Sogn og Fjordane.

- De mest vellykkede designprosessene har en ting til felles – det er når beslutningstakere og nøkkelpersoner møtes og samarbeider på tvers av avdelinger og korter ned veien fra utvikling til produkt.

— Arinbjørn Kuld