Mette Arneberg

Ikke nøy deg med å kartlegge kundereisen, forstå verdien av den

Vi skal ikke late som at vi har funnet opp kruttet på nytt når vi nå snakker om kundereiser. Det er verken et nytt begrep, eller noe vi kan ta æren for å ha utviklet. Mest sannsynlig kjenner du til begrepet – og mest sannsynlig har du en oppfatning av hva det er.

ANFO har kåret ordet “kundereise” som ett av de mest irriterende, men også viktigste buzzordene for 2021. Vi ønsker å fjerne all buzz og hype – og virkelig rendyrke hvordan du kan skape verdi for ditt selskap og dine kunder gjennom å forstå kundereisen.


Før vi forteller litt mer om hvordan du gjør dette, er det viktig å presisere at ditt selskap sitt univers ikke består av kun én kundereise. I deres univers er det hauger av kundereiser – og alle oppleves de ulikt basert på hvem som er på reisen. Derimot ligger det enormt mye verdi i å forstå de typiske stegene og interaksjonene som utgjør totalopplevelsen for dine kunder.

Hva betyr det å kartlegge en kundereise?

Først og fremst handler kartlegging av kundereisen ikke kun om å tegne opp stegvis hvordan et menneske beveger seg i ditt univers. Det handler om å forstå hvordan mennesket opplever hvert steg. Hva de tenker og føler, hva de lurer på og hva de liker og ikke liker. Det er dette som utgjør den totale opplevelsen – og det er her verdien for deg som selskap ligger.

 

New call-to-action

Kontakt oss

Lyst på en kopp kaffe, og kanskje en ny venn?